2021 CLTAV READING COMPETITION

10/09/2021

       维省中文教师协会于2021年9月10日举办了本年度中学非母语背景七到九年级朗读比赛。

       经过近四个小时的激烈鏖战,每个组别分别选出来一、二三等价和若干优秀奖。

        陈杨国生教书、方腾老师和宫正老师担任此次比赛的评委。